Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
 

REFERENCIA
ALTURA
DIAMETRO
PALET EURO.PALET AMER.COD. BARRA
PESO
         401      25          23   caja 6 unidades  8433252210231     2,500
         402      21          20      caja 6 unidades  8433252210248    1,750
         403      18          16   caja 6 unidades  8433252210255    0,950
         404      16          13   caja 6 unidades  8433252210262    0,650