Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
Luis_Jimenez
 

REFERENCIA
ALTURA
DIAMETRO
PALET EURO.PALET AMER.COD. BARRA
PESO
         410       40           20   Caja 4 unidades      8433252210378   1,400